Wonen: Seriematig

Buitenpark Medel

Buitenpark Medel

Het ontwerp voor Buitenpark Medel is geïnspireerd door de tuindorpen zoals deze vanaf ca. 1920 in Nederland zijn ontwikkeld. Kenmerkend voor deze tuindorpen is het vriendelijke karakter van de bebouwing in een groene omgeving. Kortom zorgvuldig ontworpen arbeiderswijken.

Buitenpark Medel is een ontwikkeling van ca. 250 wooneenheden voor internationale werknemers. De locatie wordt gekenmerkt door een verkavelingsstructuur met watergangen rondom de locatie. Deze verkavelingsrichting is verder benadrukt in het uitgewerkte plan en vormt tevens de ontsluitingsstructuur. Aan de oostzijde van het plan zijn de parkeervoorzieningen geplaatst als een buffer naar bedrijfsmatige ontwikkelingen. Deze parkeerzone zal omgeven worden door groen en deels uitgewerkt worden met grastegels. Het plan opent zich naar het omliggende landschap en wordt er mee verweven.

Het vriendelijke karakter van de tuindorpen is vertaald naar een warme baksteen-architectuur met veel aandacht voor detail en metselwerkmotieven. De woongebouwen zijn gesitueerd rondom ruime binnentuinen. Deze binnentuinen zullen verschillend worden ingericht met een eigen functie, zoals buitensporten, waterrecreatie en een groenbeleving.

In het entreegebouw zijn multifunctionele ruimten opgenomen ter ondersteuning en aanvulling van de woonfuncties in de omgeving. Tevens zijn er ruimten gereserveerd voor het beheer en onderhoud van Buitenpark Medel. De vormgeving van het entreegebouw is een knipoog naar de kenmerkende uitstraling van een kascomplex in combinatie met de warme uitstraling van de woningen. Vanuit het entreegebouw loopt een belangrijke loop en zichtroute diagonaal door het hele plan. Zo worden de diverse binnentuinen aan elkaar gekoppeld en wordt het levendige karakter versterkt.

INSTAGRAM

Continue reading

Wooncomplex De Gravin

Woonzorgcomplex De Gravin

“Geen overrompelend grootstedelijk complex, maar een weldoordachte compositie van een aantal verschillende gebouwen, die tegelijkertijd een harmonieus ensemble vormen.” Bovenstaande omschrijving typeert het project De Gravin in Oud-Beijerland. Het omvangrijke Programma van Eisen is vertaald in een ensemble van zeven verschillende gebouwen met ieder een eigen karakter en uitstraling. Ieder gebouw heeft de naam van een gravin meegekregen.

Een veelzijdig project met diverse karakters.

Gravin Aleidis

85 huurappartementen met op de begane grond een grand café / restaurant, een praktijk voor fysiotherapie, servicepunt van Zorgwaard, een multifunctionele ruimte, een kinderdagverblijf van Kivido en een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking van zorgorganisatie Zuidwester

 Gravin Eleonora

Gravin Eleonora. 54 huurappartementen met op de begane grond een supermarkt en winkels

Gravin Margaretha

Gestapeld wonen in het groen is gerealiseerd door de bebouwing te segmenteren. Hiermee wordt enerzijds het kleinschalige karakter benadrukt, anderzijds ontstaan er vanuit de bebouwing doorzichten naar de groene omgeving. In deze context moet benadrukt worden, dat de Beneden Oostdijk onderdeel is van een bebouwingslint dat zich kenmerkt door individuele bebouwing met royale tussenruimte.

 

Gravin Watervilla

De gestapelde villa’s in het water aan de Sportlaan worden door middel van een brug ontsloten, waarmee het individuele karakter wordt benadrukt. De route vanaf de Sportlaan over de brug loopt via een groen binnengebied, door de dagpassage  van Gravin Aleidis naar het royale Koninginneplein met een meer stedelijk karakter. Aan dit openbare plein zijn diverse voorzieningen die voor dagelijkse reuring zorgen

INSTAGRAM

Continue reading

Tiny Houses

Tiny houses

Vanuit de gestelde Hoeksche Waarden en Werken worden er kansen geboden ten aanzien van recreatie en toerisme. Hierbij is het van belang dat ze een bijdrage leveren aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving en aan het behoud van de kwaliteit van het landschap, natuur en erfgoed. Vanuit een integrale aanpak wil de regio deze ontwikkelingen perspectief bieden en het gebied versterken. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving. Het project Hoeksch Waterschapsheuvel  wil deze kansen verzilveren.

De realisatie van de 3 Tiny Houses van Hoeksch Waterschapsheuvel in relatie tot de 3 kamers tbv verhuur in de schuur biedt kansen voor de kortstondige recreatieve verhuur welke een positieve impuls geven op sociaal-economisch vlak maar ook aan de identiteit van het gebied Natuurlijk. Hoeksche Waard.

Ontwikkelen met duurzame systeemkeuzes.

Duurzaamheid is één van de belangrijkste sleutelwoorden bij de bouw van de recreatiewoningen. De woningen zijn modulair en demontabel. Dit betekent dat Hoeksch Waterschapsheuvel snel en efficiënt gebouwen kan worden, waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. De onderdelen van de woningen zijn inwisselbaar en nieuwe ontwikkelingen zijn hierdoor snel toe te passen.

Eenvoud, comfort, gebruiksgemak en rendement zijn de sturende elementen voor het maken van duurzame systeemkeuzes. Hoeksch Waterschapsheuvel streeft naar (her)gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke materialen en circulaire systemen met kleine kringlopen. Energiezuinige- en natuurlijke systemen verwarmen en koelen de recreatiewoningen. Verblijven in Hoeksch Waterschapsheuvel staat voor rust en ruimte midden in de natuur met duurzaamheid als uitgangspunt. Hoeksch Waterschapsheuvel past de recreatiewoningen zoveel mogelijk in het landschap in. Hierbij is natuurbeleving een belangrijke waarde. Binnen en buiten vloeien in elkaar over. Het geeft een gevoel van rust en ruimte midden in de unieke natuur.

INSTAGRAM

Continue reading

Patiowoningen Oud-Beijerland

Patiowoningen Oud-Beijerland

Aan de Witte de With-straat zijn de huidige bebouwing vervangen door 27 patiowoningen. 10 van deze woningen zijn koopwoningen, de overige 17 woningen worden verhuurd. Het toegepaste patioprincipe zorgt er voor dat iedere woning beschikt over een buitenruimte met veel privacy. Tevens ontstaat er veel openbare buitenruimte, waardoor de wijk veel ruimer ervaren wordt. In totaal 7 (koop)woningen zijn groter dan de overige woningen. Het toepassen van een moderne, gemêleerd gekleurde baksteen en een strakke detaillering zorgen voor een eigentijdse uitstraling van de woningen.

INSTAGRAM

Continue reading

Patiowoningen Numansdorp

Patiowoningen Numansdorp

Op de plaats van een voormalig boomgaardje midden in een woonwijk in Numansdorp zijn 5 seniorenpatiowoningen ingebreid. Gelijkvloers, m.u.v. de studio, bieden deze grote woningen veel licht en privacy tegelijkertijd.

INSTAGRAM

Continue reading

Fruit Tech Campus

Fruit tech campus

De Fruit Tech Campus Innocation Hub is hét centrale punt waar educatie en innovatie samenkomen op het gebied van #fruit, #data en #technology.
Door de meanderende vorm van de ‘houten gordijngevel’ in het landschap krijgt de voorbijganger een glimp te zien van deze unieke plek.

INSTAGRAM

Continue reading

Fruit Village

Fruitvillage

FruitVillage staat voor hoogwaardige huisvesting van internationale medewerkers werkzaam in de fruitsector in Geldermalsen.
Het ontwerp van FruitVillage is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als het ontwerp van de naastgelegen Fruit Tech Campus. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bebouwing is op deze locatie essentieel.
De gebouwen van de Fruit Tech Campus zijn sober en doelmatig vormgegeven met oog voor compositie en een samenhang in kleurstelling. Door de meanderende vorm van de houten palisade rondom het ensemble van gebouwen voegt het geheel zich op een natuurlijke manier in de omgeving. Juist de vriendelijke contour rondom de Fruit Tech Campus bepaalt het beeld vanuit de openbare ruimte.

Deze vormentaal is terug te zien bij de entree van FruitVillage, waar het Campushouse is gesitueerd met de kenmerkende gebogen gevel en terugkomende houtaccenten.
De positie van de bouwblokken is ontstaan vanuit de randvoorwaarden van de omgeving, de landschappelijke inpassing, uitzicht en bezonning.
Dankzij de ambitie van de opdrachtgever is de plattegrond van de duurzame woningen fors ruimer uitgevoerd dan de landelijke norm en worden de gevels hoogwaardig afgewerkt met steenstrips. Hoe dichter je bij de woning komt hoe meer details er ontdekt worden in kleurstelling, metselwerkverbanden en hoogte-accenten. De levendigheid van de gevelbeelden komt terug in de uitwerking van de verschillende buitenruimten. Deze hebben een eigen thema gekregen: groen omzoomd plein bij entree CampusHouse, water, sportacitiveiten en tuin. De verschillende buitenruimten worden gekoppeld door twee belangrijke looproutes. De eerste looproute vormt een directe koppeling met het naastgelegen FruitTechCampus. De tweede looproute volgt uit de verkavelingsrichting van het landschap en de ontsluiting vanuit de parkeerplaats. Op het snijpunt van deze looproute is de entree van het CampusHouse gesitueerd.

INSTAGRAM

Continue reading

Bezoekadres

Rijksstraatweg 82
3281 LW Numansdorp

Postadres

Postbus 7405
3280 AE Numansdorp

Contact

T : 0186 - 651 144
E : bogaerds@bogaerds.nl

© 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Gemaakt met door Schot