Tiny houses

Vanuit de gestelde Hoeksche Waarden en Werken worden er kansen geboden ten aanzien van recreatie en toerisme. Hierbij is het van belang dat ze een bijdrage leveren aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving en aan het behoud van de kwaliteit van het landschap, natuur en erfgoed. Vanuit een integrale aanpak wil de regio deze ontwikkelingen perspectief bieden en het gebied versterken. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving. Het project Hoeksch Waterschapsheuvel  wil deze kansen verzilveren.

De realisatie van de 3 Tiny Houses van Hoeksch Waterschapsheuvel in relatie tot de 3 kamers tbv verhuur in de schuur biedt kansen voor de kortstondige recreatieve verhuur welke een positieve impuls geven op sociaal-economisch vlak maar ook aan de identiteit van het gebied Natuurlijk. Hoeksche Waard.

Ontwikkelen met duurzame systeemkeuzes.
Duurzaamheid is één van de belangrijkste sleutelwoorden bij de bouw van de recreatiewoningen. De woningen zijn modulair en demontabel. Dit betekent dat Hoeksch Waterschapsheuvel snel en efficiënt gebouwen kan worden, waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. De onderdelen van de woningen zijn inwisselbaar en nieuwe ontwikkelingen zijn hierdoor snel toe te passen.

Eenvoud, comfort, gebruiksgemak en rendement zijn de sturende elementen voor het maken van duurzame systeemkeuzes. Hoeksch Waterschapsheuvel streeft naar (her)gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke materialen en circulaire systemen met kleine kringlopen. Energiezuinige- en natuurlijke systemen verwarmen en koelen de recreatiewoningen. Verblijven in Hoeksch Waterschapsheuvel staat voor rust en ruimte midden in de natuur met duurzaamheid als uitgangspunt. Hoeksch Waterschapsheuvel past de recreatiewoningen zoveel mogelijk in het landschap in. Hierbij is natuurbeleving een belangrijke waarde. Binnen en buiten vloeien in elkaar over. Het geeft een gevoel van rust en ruimte midden in de unieke natuur.

INSTAGRAM

Bezoekadres

Rijksstraatweg 82
3281 LW Numansdorp

Postadres

Postbus 7405
3280 AE Numansdorp

Contact

T : 0186 - 651 144
E : bogaerds@bogaerds.nl

© 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Gemaakt met door Schot