Hollander

Deze glazen insneden hebben een eigen contrasterende materialisering en detaillering en geven het gebouw een transparant en dynamisch karakter. Bovendien zijn ze gekoppeld aan de verkeers- en ontmoetingsruimten waardoor er maximaal zicht en licht is ontstaan.

Vormgeving en indelingen dragen bij aan het verbinden van de diverse bedrijven en afdelingen, met behoud van de energieke en ambitieuze uitstraling.u00a0Grote verrassing zit op het niveau van het parkeerdak waar ruimte is voor 300 personenautou2019s. Op dit niveau is een royale barruimte gereserveerd gekoppeld aan diverse dakterrassen en een sportfaciliteit.

Er is veel aandacht besteed aan een prettige werkomgeving waarbij inspanning en ontspanning dankzij loopbruggen en extra trappartijen met elkaar zijn verbonden. De logistieke routing van bezoekers, kantoor- en bedrijfspersoneel zijn dusdanig vormgegeven dat ontmoeting als vanzelf gaat plaatsvinden. Over energie en connecties gesproken!

Het ontwerpproces met opdrachtgever en betrokken adviseurs is voortvarend aangepakt. Binnen korte tijd zijn de ambities vertaald naar een realistisch bouwplan en is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.

Duurzaamheid loopt als een rode draad door het ontwerpproces. Een goede gebouwschil zorgt voor behoud van energie die bovendien grotendeels duurzaam wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Dankzij de programmatische indeling en het gekozen gevelconcept is het gebouw multifunctioneel en kan bijdragen aan verdere groei en toekomstige ontwikkelingen.

Vanuit het grote geheel tot in het kleinste detail hebben we mee mogen denken en ontwerpen.

Energie en connecties, twee termen die letterlijk en figuurlijk kenmerkend zijn voor het bedrijf DAEL. Na het winnen van een prijsvraag in combinatie met het naastgelegen kavel, volgde snel de eerste kennismaking met de energieke ondernemers. Hier is gesproken over het DNA van het bedrijf en het verbinden van de bestaande bedrijven van fa. DAEL die werken in de energievoorziening, (data)verbindingen en connecties. Met een open creatieve houding en het verleggen van grenzen zijn de ambities vertaald in een realistisch nieuwbouwproject.

Het plan is in samenhang en omvat een gezamenlijke ontwikkeling van twee logistieke centra met kantoorfuncties en parkeerdak op kavel 46 en 47 van Honderdland II.

Dankzij de gezamenlijke, duurzame en ambitieuze aanpak van VDH B.V. en Van der Hout Vastgoed is de unieke kans ontstaan om twee ontwikkelingen met eenduidige uitstraling te ontwerpen.

Bovendien zijn op iedere hoek van de samenkomende verkeersknooppunten hoogstaande kantoorvolumes ontworpen die een goede afsluiting vormen van Honderdland II.

Het ontwerpconcept bestaat uit een helder bouwvolume met een bruto vloeroppervlakte van ruim 29000m2 die de contour van de kavelgrenzen volgt. In dit heldere volume zijn ter plaatse van het centrale kantoordeel en de entreezones transparante insneden gemaakt.

INSTAGRAM

Bezoekadres

Rijksstraatweg 82
3281 LW Numansdorp

Postadres

Postbus 7405
3280 AE Numansdorp

Contact

T : 0186 - 651 144
E : bogaerds@bogaerds.nl

© 2023 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Gemaakt met door Schot