English

Eigentijdse ernergiezuinige en duurzame woonboerderij in Numansdorp. De typologie van de woning is ontleend aan de stedebouwkundige situatie, de omliggende bebouwing en de vorm van het kavel. Duurzame maatregelen om het energieverbruik maximaal terug te brengen worden volledig geïntegreerd.