English

Dankzij onze ambitieuze opdrachtgevers is het moderne, levensloopbestendige ontwerp nagenoeg energie neutraal. Alleen in langdurige vorstperioden zal er energie vanuit het net gevraagd worden. De horizontale lijnen van de dakranden, de carport, luifel en het balkon aan de achterzijde geven de woning een eigen karakter. Deze horizontale lijnen komen op een gedetailleerder niveau terug in de gevelstenen van 600mm lang. De versprongen nok zorgt voor een prachtige lichtinval in de woning.