English

Het voorhuis en het bakhuis van de monumentale boerderij Dijkzicht, daterend uit 1870 zijn gerenoveerd. In het interieur zijn zoveel als mogelijk de karakteristieke en monumentale elementen behouden.

Het programma is een combinatie van groepswoningen met een gemeenschappelijke woonkamer en 24-uursbegeleiding op de begane grond en appartementen voor mensen die meer zelfstandig kunnen wonen op de eerste en tweede verdieping.