English

"Geen overrompelend grootstedelijk complex, maar een weldoordachte compositie van een aantal verschillende gebouwen, die tegelijkertijd een harmonieus ensemble vormen."

 

Bovenstaande omschrijving typeert het project De Gravin in Oud-Beijerland. Het omvangrijke Programma van Eisen is vertaald in een ensemble van zeven verschillende gebouwen met ieder een eigen karakter en uitstraling. Ieder gebouw heeft de naam van een gravin meegekregen.

De hoogte van de bebouwing loopt vanuit zuidelijke richting geleidelijk op, van éénlaagse verpleegdependance in het zuiden tot een hoogte-accent van de servicewoningen in het centrum van het plan.

Gestapeld wonen in het groen is gerealiseerd door de bebouwing te segmenteren. Hiermee wordt enerzijds het kleinschalige karakter benadrukt, anderzijds ontstaan er vanuit de bebouwing doorzichten naar de groene omgeving. In deze context moet benadrukt worden, dat de Beneden Oostdijk onderdeel is van een bebouwingslint dat zich kenmerkt door individuele bebouwing met royale tussenruimte.

De gestapelde villa's in het water aan de Sportlaan worden door middel van een brug ontsloten, waarmee het individuele karakter wordt benadrukt. De route vanaf de Sportlaan over de brug loopt via een groen binnengebied, door de dagpassage  van Gravin Aleidis naar het royale Koninginneplein met een meer stedelijk karakter. Aan dit openbare plein zijn diverse voorzieningen die voor dagelijkse reuring zorgen. 

 

Gravin Eleonora

54 huurappartementen met op de begane grond een supermarkt en winkels

 

Gravin Margaretha

19 huurappartementen

 

Gravin Aleidis

85 huurappartementen met op de begane grond een grand café / restaurant, een praktijk voor fysiotherapie, servicepunt van Zorgwaard, een multifunctionele ruimte, een kinderdagverblijf van Kivido en een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking van zorgorganisatie Zuidwester

 

Gravin Catharina

15 koopappartementen

 

Gravin Elisabeth

15 huurappartementen

 

Gravin Louise

15 koopappartementen

 

Gravin Sophie

7 groepswoningen voor dementerende ouderen

 

 

Plaats: 
Oud-Beijerland